Rodzina Stefana Żeromskiego

 • Stanisław Endrych</br>Siostrzeniec</br>Stefana Żeromskiego

  Stanisław Endrych
  Siostrzeniec
  Stefana Żeromskiego

 • Cecylia Endrych</br>Siostrzenica</br>Stefana Żeromskiego

  Cecylia Endrych
  Siostrzenica
  Stefana Żeromskiego

Strona przedstawia informacje o rodzinie Stefana Żeromskiego, potomkach siostry Pisarza. Strona informuje o Jego jedynych, obecnie żyjących, bezpośrednich krewnych. 
Misją strony, poza jej rolą informacyjną, jest przypomnienie, że twórczość Stefana Żeromskiego jest dobrem ogólnonarodowym i powinna mieć swoje trwałe upamiętnienie w stolicy Polski. Strona podkreśla nierozerwalny związek Pisarza oraz Jego rodziny z Warszawą.
Szczegółowo przesłanie strony przedstawione jest w zakładce Misja.

Rodzina i krewni Stefana Żeromskiego

Rodzice Stefana Żeromskiego - Wincenty Żeromski i Józefa Żeromska (Katerla) mieli pięcioro dzieci. Jedynego syna - Stefana urodzonego w 1864 roku oraz cztery córki: Aleksandrę Żeromską (Karpow), urodzoną w 1859 r., Bolesławę Żeromską (Endrych), żyjącą w latach 1869-1940, a także zmarłe w dzieciństwie: Wincentynę 1860-1871 i Wacławę 1863-1863. Losy Aleksandry Żeromskiej-Karpow - najstarszej siostry Stefana Żeromskiego – nie zostały jeszcze zbadane przez historyków. 

Bolesława Żeromska, młodsza siostra Stefana Żeromskiego, wyszła za mąż za Jana Endrycha, z którym miała czworo dzieci. Dwoje z nich - syn Stanisław (1896-1928) i córka Cecylia (1903-1951) założyli rodziny i ich potomkowie żyją do dziś. 

Cecylia Endrych wyszła za mąż za znanego łowickiego lekarza, Zygmunta Ciszewskiego, mieli dwoje dzieci Cezarego urodzonego w 1935 roku, który zginął tragicznie, bezdzietnie w 1959 roku i Adama urodzonego w 1937 roku. Ich wnuczką jest Agata Ciszewska, córka Adama, prawnuczka Bolesławy Żeromskiej.

Przedwcześnie zmarły Stanisław Endrych i jego żona Bogumiła Endrych z Góreckich zamordowana w niemieckim obozie koncentracyjnym w Pomiechówku w 1944, mieli troje dzieci: Bogdana Endrycha, który zginął podczas II wojny światowej, nieżyjącego już Władysława Tomasza Endrycha, bezdzietnego, oraz Danutę Cecylię Piwowarczyk z domu Endrych, urodzoną w 1926 r., zmarłą w 1973 r., pochowaną wraz z mężem na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Autor strony, Krzysztof Bogdan Piwowarczyk, jest prawnukiem Bolesławy Żeromskiej - siostry Stefana Żeromskiego i Jana Endrycha, wnukiem Bogumiły i Stanisława Endrychów, synem Danuty Cecylii Endrych i Bronisława Piwowarczyka.

Script logo
Design marcinkaczmar.pl