Rodzina Stefana Żeromskiego

Strona poświęcona pamięci mojej prababci, Bolesławy Endrych z d. Żeromskiej, siostry Pisarza, która w cieniu sławnego brata została zapomniana i która zginęła tragicznie w czasie II wojny światowej, pozostawiając następne pokolenia rodziny. Pomimo różnych kolei życia i stosunków rodzinnych, oboje z bratem pozostali w więzi rodzinnej.

Strona przedstawia historę siosty Pisarza, jej dzieci, wnuków i prawnuków. Historia tej gałęzi rodziny Żeromskiego dotychczas była nieznana. Złożyły się na to różne przyczyny, w największej mierze tragiczne losy samej Bolesławy oraz przedwczesne śmierci poszczególnych członków rodziny.
Prawnukowie Bolesławy Żeromskiej Endrych są obecnie najbliższymi żyjącymi krewnymi Stefana Żeromskiego. 

Zapraszam do nieznanej, choć nieodległej przeszłości, ściśle związanej z historią Polski. 

Jestem prawnukiem siostry Stefana Żeromskiego - Bolesławy Żeromskiej-Endrych. Strona przedstawia informacje o rodzinie Stefana Żeromskiego, potomkach siostry Pisarza. Strona informuje o Jego jedynych, obecnie żyjących, bezpośrednich krewnych. Misją strony, poza jej rolą informacyjną, jest przypomnienie, że twórczość Stefana Żeromskiego jest dobrem ogólnonarodowym i powinna mieć swoje trwałe upamiętnienie w stolicy Polski. Strona podkreśla nierozerwalny związek Pisarza oraz Jego rodziny z Warszawą. Szczegółowo przesłanie strony przedstawione jest w zakładce  Autor »

Stefan Żeromski herbu Jelita urodził się 14 października 1864 w Strawczynie i zmarł 20 listopada 1925 w Warszawie. Wychował się w Ciekotach w Górach Świętokrzyskich. Polski prozaik, publicysta, dramaturg; pierwszy prezes polskiego PEN Clubu, nominowany do literackiej Nagrody Nobla. Jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich w historii, nazwany „sumieniem narodu". Na jego twórczości wychowało się kilka pokoleń Polaków.

Rodzice Stefana Żeromskiego - Wincenty Żeromski i Józefa Żeromska (Katerla) mieli pięcioro dzieci. Jedynego syna - Stefana urodzonego w 1864 roku oraz cztery córki: Aleksandrę Żeromską (Karpow), urodzoną w 1859 r., Bolesławę Żeromską (Endrych), żyjącą w latach 1869-1940, a także zmarłe w dzieciństwie: Wincentynę 1860-1871 i Wacławę 1863-1863. Losy Aleksandry Żeromskiej-Karpow - najstarszej siostry Stefana Żeromskiego są w trakcie badań historycznych. 

Bolesława Żeromska, młodsza siostra Stefana Żeromskiego, wyszła za mąż za Jana Endrycha, z którym miała czworo dzieci. Dwoje z nich - syn Stanisław (1896-1928) i córka Cecylia (1903-1951) założyli rodziny i ich potomkowie żyją do dziś. 

Cecylia Endrych wyszła za mąż za znanego łowickiego lekarza, Zygmunta Ciszewskiego, mieli dwoje dzieci Cezarego urodzonego w 1935 roku, który zginął tragicznie i bezdzietnie oraz Adama urodzonego w 1937 roku, zmarłego 30 kwietnia 2020 roku. Ich wnuczką jest Agata Ciszewska, córka Adama, prawnuczka Bolesławy Żeromskiej.

Przedwcześnie zmarły Stanisław Endrych i jego żona Bogumiła Endrych z Góreckich zamordowana w niemieckim obozie koncentracyjnym w Pomiechówku w 1944 r., mieli troje dzieci: Bogdana Endrycha, który zginął podczas II wojny światowej, nieżyjącego już Władysława Tomasza Endrycha, bezdzietnego, oraz Danutę Cecylię Piwowarczyk z domu Endrych, urodzoną w 1926 r., zmarłą w 1973 r., pochowaną wraz z mężem na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, której synem jest autor strony, Krzysztof Bogdan Piwowarczyk, prawnuk Bolesławy Żeromskiej - siostry Pisarza. 

 • Stanisław Endrych syn Bolesławy Endrych z d. Żeromskiej, siostrzeniec Stefana Żeromskiego

  Stanisław Endrych syn Bolesławy Endrych z d. Żeromskiej, siostrzeniec Stefana Żeromskiego

 • Cecylia Ciszewska z d. Endrych córka Bolesławy Endrych z d. Żeromskiej, siostrzenica Stefana Żeromskiego

  Cecylia Ciszewska z d. Endrych córka Bolesławy Endrych z d. Żeromskiej, siostrzenica Stefana Żeromskiego

 • Dr Adam Ciszewski syn Cecylii Ciszewskiej, wnuk Bolesławy Endrych z d. Żeromskiej

  Dr Adam Ciszewski syn Cecylii Ciszewskiej, wnuk Bolesławy Endrych z d. Żeromskiej

 • Danuta Cecylia Piwowarczyk z d. Endrych córka Stanisława Endrycha, wnuczka Bolesławy Endrych z d. Żeromskiej

  Danuta Cecylia Piwowarczyk z d. Endrych córka Stanisława Endrycha, wnuczka Bolesławy Endrych z d. Żeromskiej

Script logo
Design marcinkaczmar.pl