Rodzina Żeromskiego

 • Adam Ciszewski</br>Wnuk Bolesławy</br>Żeromskiej

  Adam Ciszewski
  Wnuk Bolesławy
  Żeromskiej

 • Stanisław Endrych</br>Siostrzeniec</br>Stefana Żeromskiego

  Stanisław Endrych
  Siostrzeniec
  Stefana Żeromskiego

 • Cecylia Endrych</br>Siostrzenica</br>Stefana Żeromskiego

  Cecylia Endrych
  Siostrzenica
  Stefana Żeromskiego

Rodzina i krewni Stefana Żeromskiego

Dr Adam Ciszewski 1937-2020

Z ogromnym żalem żegnamy dra Adama Ciszewskiego, wnuka Bolesławy Żeromskiej, siostry Stefana Żeromskiego, który zmarł po ciężkiej chorobie, dn. 30 kwietnia 2020 roku w Vancouver. 
Adam Ciszewski był synem Cecylii Ciszewskiej z d. Endrych, córki Bolesławy Endrych z d. Żeromskiej, był lekarzem ortopedą pracującym w Warszawie, w Casablance i w Vancouver, gdzie spędził ostatnie lata życia zawodowego i już na emeryturze, ostatnie lata życia. 

.......

Autor strony jest prawnukiem siostry Stefana Żeromskiego - Bolesławy Żeromskiej-Endrych. Strona przedstawia informacje o rodzinie Stefana Żeromskiego, potomkach siostry Pisarza. Strona informuje o Jego jedynych, obecnie żyjących, bezpośrednich krewnych. Misją strony, poza jej rolą informacyjną, jest przypomnienie, że twórczość Stefana Żeromskiego jest dobrem ogólnonarodowym i powinna mieć swoje trwałe upamiętnienie w stolicy Polski. Strona podkreśla nierozerwalny związek Pisarza oraz Jego rodziny z Warszawą. Szczegółowo przesłanie strony przedstawione jest w zakładce  Misja strony.

Rodzice Stefana Żeromskiego - Wincenty Żeromski i Józefa Żeromska (Katerla) mieli pięcioro dzieci. Jedynego syna - Stefana urodzonego w 1864 roku oraz cztery córki: Aleksandrę Żeromską (Karpow), urodzoną w 1859 r., Bolesławę Żeromską (Endrych), żyjącą w latach 1869-1940, a także zmarłe w dzieciństwie: Wincentynę 1860-1871 i Wacławę 1863-1863. Losy Aleksandry Żeromskiej-Karpow - najstarszej siostry Stefana Żeromskiego są w trakcie badań historycznych. 

Bolesława Żeromska, młodsza siostra Stefana Żeromskiego, wyszła za mąż za Jana Endrycha, z którym miała czworo dzieci. Dwoje z nich - syn Stanisław (1896-1928) i córka Cecylia (1903-1951) założyli rodziny i ich potomkowie żyją do dziś. 

Cecylia Endrych wyszła za mąż za znanego łowickiego lekarza, Zygmunta Ciszewskiego, mieli dwoje dzieci Cezarego urodzonego w 1935 roku, który zginął tragicznie i bezdzietnie oraz Adama urodzonego w 1937 roku, zmarłego 30 kwietnia 2020 roku. Ich wnuczką jest Agata Ciszewska, córka Adama, prawnuczka Bolesławy Żeromskiej.

Przedwcześnie zmarły Stanisław Endrych i jego żona Bogumiła Endrych z Góreckich zamordowana w niemieckim obozie koncentracyjnym w Pomiechówku w 1944 r., mieli troje dzieci: Bogdana Endrycha, który zginął podczas II wojny światowej, nieżyjącego już Władysława Tomasza Endrycha, bezdzietnego, oraz Danutę Cecylię Piwowarczyk z domu Endrych, urodzoną w 1926 r., zmarłą w 1973 r., pochowaną wraz z mężem na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, której synem jest autor strony, Krzysztof Bogdan Piwowarczyk, prawnuk Bolesławy Żeromskiej - siostry Pisarza. 

Script logo
Design marcinkaczmar.pl